עדכון גרסא למדפסת HP Laserjet M281fdw/fdn

בשנים האחרונות HP מונעת שימוש במחסניות תואמת ע"י מנגנון המבצע עדכונים בקושחת המדפסת באופן יזום ע"י HP גם ללא בקשת אישור מפורשת לעדכון זה.לעיתים גורם העדכון למחסניות הטונר שלא לתפקד לאחר העדכון. על מנת לחזור ולהשתמש בעדכון יש צורך להתקין גרסת קושחה שתאפשר שימוש בטונרים תואמים יש לבצע את הפעולות הבאות: 

ביצוע העדכון באחריות המעדכן בלבד!!

 1. בפנל ההפעלה של המדפסת יש לבחור:
  1. Printer Setup (התקנה)
  2. Service (שירות)
  3. LaserJet Update (עדכון לייזרגט)
  4. Manage Updates (נהל עדכונים)
 2. יש לשנות Allow Downgrade (שדרוג לאחור) ל-Yes
 3. יש לשנות Allow Updates ( עדכונים) ל-Yes
 4. יש לטעון את הקושחה HP_LaserJet_Pro_M280_M281_Printer_series_20200612 ולהריץ את התוכנה.
 5. יש לבחור את המדפסת מתוך הרשימה וללחוץ “Send Firmware“.
 6. עם סיום הטעינה ועל מנת למנוע עדכונים עתידיים שימנעו שוב עבודה עם טורנים תואמים יש יש לחזור על הפעולות בסעיף 1 ולשנות Allow Updates ל-No